משמעות החזרתיות 108 בתרבות ההודית – מאת מיכל נישטיין להט:

בהאטה יוגה ישנם שני תרגולי 108 נפוצים: האחד- תרגול 108 ברכות לשמש והשני, אורדהווה דהאנוראסנה- ירידה מעמידה לגשר וחזרה לעמידה-108 פעם. מספר זה מופיע לא רק בעולם היוגה אלא גם בתרבות ההודית פעמים רבות בהקשרים שונים, אך מדוע?
במיתולוגיה ההודית מסופר כי, האל שיווה התחתן עם סָטי ואביה- דָקְשָה לא שמח מכך. דָקְשָה האב המאוכזב, ערך משתה גדול לרגל החתונה הזמין את כל האלים פרט לחתן, האל שיווה. סָטי הלכה למשתה ונעלבה שאביה לא הזמין את בעלה. מרוב זעם סָטי נשרפה באש של עצמה. שיווה היה שבור מעצב ואבל.
שיווה לקח את גופה של סָטי והחל לרקוד את מחול הטאנדווה- הריקוד שמחריב את העולם. האלים נבהלו פן העולם יחרב ולכן האל וישנו ירה חצים בגוויה של סָטי. אברי גופה נכרתו וחולקו ל- 108 חלקים שנפלו ב- 108 מקומות שונים על פני יבשת הודו, הנחשבים כיום כמקומות קדושים ביבשת.
חלק מתרגול המסורת ההודית כולל שינון מנטרה הנתינה לתלמיד על ידי מורהו מספר רב של פעמים ביום. תרגול זה הנקרא ג'אפה מלווה בהעברת חרוזי מחרוזת הנקראת מאלה.

במחרוזת זו 108 חרוזי תפילה ולנוכח כל שינון המנטרה בו בעת התלמיד עובר בידו על חרוז, ועל ידי כך עוקב אחר מספר המנטרות שנאמרו. יש לציין כי מספר הפעמים שעל המתרגל לחזור על המנטרה ניתנות על פי מספר המאלות "עליהן" יש לעבור. כלומר, תרגול של 10 פעם משמעו= אמירת המנטרה 1080 פעם!

בנוסף, כמעט לכל האלים במיתולוגיה ההודית יש 108 שמות. ובאלף בית הסנסקריטי יש 54 צלילים.
ישנן 108 אופנישדות. אלו הן פרשנויות מהמאה הראשונה לוודות. הוודות הן הטקסט הקדום ביותר בתרבות ההודית המתארות את ה"ידע הקדוש".

המספר 108 לא נבחר באופן שרירותי.
על פי הפילוסופיה של היוגה האדם הוא מיקרו-קוסמוס למאקרו-קוסמוס. האדם הוא חלק מהישות האלוהית ולכן כל מה שמתרחש ומצוי ביקום, מתרחש ומצוי גם בנו.
בסיפורי הבריאה בוודות, הבריאה מתוארת כאקט אלים בו החל תהליך של פירוק וביתור העולם לאינסוף חלקים. לעולם המפוצל הזה שאנו חיים בו קוראים שת= היות. לפני הפיצול העולם מתואר כאָשת= המצב המוחלט, לא היות.
כחלק מתרגול היוגה אנו שואפים לחזור למקור הראשוני השת= למקום שלפני הפירוק, לאיחוד עם המוחלט.
כמי שמגיעים מרקע התרבות היהודית אנו מסוגלים להבין מהו מספר טיפולוגי. ולכן ננסה להבין מדוע נבחר דווקא המספר 108במסורת ההודית ובעולם היוגה להופיע פעמים כה רבות ומהי המשמעות של תרגול 108 פעמים.
נראה כי העובדה המרתקת ביותר בנוגע למספר 108, שאובה מכתבים אסטרונומים עתיקים מהמאה ה-14 לספירה.

ההודים, שנהגו לתאר מרחקים וגדלים על פי נקודת יחוס לשמש ולירח מצאו כי:
המרחק בין כדור הארץ לשמש הוא 108 פעמים קוטר השמש, וכי המרחק בין כדור הארץ לירח הוא 108 פעמים קוטר הירח.
בנוסף, הם גילו כי קוטרה של השמש הוא 108 פעמים קוטר כדור הארץ.
השמש והירח אלו סמלים משמעותיים בתרבות ההודית. ההאטה יוגה המתמקדת בתרגול הגוף הפיזי כדרך לשחרור תודעתי ולאיחוד עם האלוהי מורכבת בעצם משני מילים: הא- שמש וטה- ירח.
השמש מייצגת את האנרגיה המנטלית, את התודעה והירח מייצג את הפראנה- את כוח החיים. שני אלו בעצם מייצגים את שתי האנרגיות הבסיסיות והמנוגדות המצויות בנו. כאשר יש איזון ואיחוד בין שתי אנרגיות אלו אז מתעורר הניצוץ האלוהי ואז שרוי המתבונן בטבעו האמיתי, כפי שתיאר זאת החכם פטנג'לי. כלומר; אז מגיע המתרגל לאותו מצב תודעתי נכסף המוכר כהארה.

ממצאים אלו לגבי המרחקים במערכת השמש, מרחקי לכת בנוגע לידע שהיה להודים הקדמונים, ידע שהושג באירופה רק מאות מאוחר יותר. לא ברור מעיין הם רכשו את הידע הנ"ל הרי שלא היו בזמנו מכשירים משוכללים שאפשרו חקירה מדעית מעמיקה.

ההשערה היא כי אותו ידע אסטרונומי מופלא "הגיע" אל אותם רישים (אלו ה"רואים", היוגים החכמים) מעצם הישיבה הממושכת במדיטציה.
התפיסה ביוגה היא כי האדם הוא מיקרוקוסמוס בתוך המאקרו-קוסמוס ולכן כל מה שמתרחש במאקרו-קוסמוס מתרחש בתוכנו. אנו מכילים את הידע והחוכמה שקיימים בעולם ועל מנת להיחשף לידע זה עלינו לשהות בהתבוננות והידע יגיע אלינו.
התרגול משקף את הניסיון המדיטטיבי להתחבר לניצוץ האלוהי שקיים בנו, מתוך הכוונה להיות רישי= רואה, כיוון שזה שניחן ביכולת הראיה, הוא זה שיודע.
יתכן והתרגול של 108 מייצג את מספר הצעדים שעל האדם לעבור בכדי להגיע אל האור האלוהי. בכל פעם שאנו מתרגלים תרגול של 108 ברכות לשמש או מנטרה מסוימת אנו מתקרבים מעט לאור ולאנרגיה האלוהית.

בחזרה למאמרים