אמנות העיסוי

חימום

תרגילי ידיים

תרגילי רגליים

הצלבות ועירסולים

סימטריה ברגליים

פיתולים

לוטוס

מנח בטן

תרגילים בעמידה

תרגילים על הכדור

תרגול לחיזוק רצפת אגן